Lopetetaan prosesseilla leikkiminen, kohdataan työntekijät ihmisinä

Työkulttuuri on meidän tapa toimia. Se mikä yhdistää juuri meitä tietyn brändin tai Y-tunnuksen alla. Työkulttuuri alkaa siitä miten me rekrytoimme ihmisiä. Onko rekrytointi vain geneerinen prosessi joka on kopioitu “isoilta” yrityksiltä vain koska haluamme vaikuttaa ammattimaisilta. Vai onko se keskustelumainen tilaisuus jossa haluamme oikeasti oppia tuntemaan ihmisen, ei pelkästään hänen osaamistaa.

  • Työkulttuuri on sitä, miten me päivittäin teemme töitä. Mittaammeko työntekijän tehokkuutta kellokortilla, aikaan saadulla työllä tai sillä paljonko hän innostaa ja auttaa muita eteenpäin?
  • Työkulttuuriin kuuluu yhtälailla yrityksen tarjoamat työsuhde-edut kuin vapaus valita lomat ja työskentelypiste.
  • Työkulttuuriin kuuluun se, miten me jaamme päivittäin tietoa. Johdammeko “send and forget” -sähköpostiviestinnällä vai olemmeko oikeasti miettineet sisäiset viestintätavat ja työkalut?
  • Työkulttuuriin kuuluu se miten tervehdimme toisiamme aamulla, miten iloitsemme menestyksestä yhdessä. Siis muutenkin kun perinteisellä kakkukahvilla tai osaston saunaillalla.
  • Työkulttuuriin kuuluu se miten yritys menettelee kun sillä menee huonosti. Onko henkilöstöjohtaminen osa strategiaa vai välitetäänkö alaisista ja heidän elämän tasapainosta hakemalla ratkaisuja pysyä mukana kilpailussa muualtakin kun irtisanomalla henkilöstöä.
  • Työkulttuuriin kuuluu se miten bonusjärjestelyt sovitetaan niin, etteivät ne aseta ihmisiä kilpailemaan keskenään vaan kohti yhteistä tavoitetta.
  • Työkulttuuriin kuuluu se miten ihminen pystyy sovittamaan työelämän osaksi vapaa-ajan elämää. Ymmärtääkö organisaatio, että heillä työskentelee eri sukupulven ihmisiä. Ihmisiä eri elämäntilanteissa, joilla on erilaiset intohimot ja elämän tavoitteet. Intohimot ja elämän tavoitteet, joiden takia heitä pitää johtaa ja motivoida erilailla. Miten hyvin organisaatio mahdollistaa näiden intohimojen mukaisen elämän?

Työkulttuuriin kuuluu kaikki se mikä on inhimillistä, koska organisaatiot muodostuvat ihmisistä. Usein oraganisaatioita kuitenkin johdetaan kuten prosessilaatikoita. Ilman empatiaa ja täysin tunteettomasti drag and drop menttaliteetilla.