So much more than just a safety expert

Siirrettyäni fokuksen ja energiani työhyvinvointiin olen saanut osakseni hämmästelyitä miten insinööritaustainen turvallisuusjohtamisen ammattilainen voi tituleerata itseään työhyvinvoinnin ammattilaiseksi.

Ymmärtääkseen kysymyksen naurettavuuden pitää ymmärtää mitä on turvallisuusjohtaminen.  

Turvallisuusjohtaminen on asia, joka kulkee koko organisaation läpi. Työntekijästä johtoryhmään, markkinoinnista viestintään ja valmistukseen, alihankinnasta aina asiakkaaseen asti. Turvallisuusjohtaminen ja turvallisemman työskentelyn luominen koskettaa kaikkia, ei vain tuotannon tai muuten fyysisen työn parissa työskenteleviä.

Koska turvallisuusjohtaminen koskettaa aivan kaikkea yritystoiminnassa, se ei ole vain työkalu jonka avulla pyritään kehittämään toimintaa niin, että jokainen pääsisi terveenä kotiin. Siitä tulee työkalu, jolla kehitetään liiketoimintaa.

Moni turvallisuusjohtamisen osa-alue, kuten erilaiset johtamisjärjestelmät, eivät ole vain työkaluja yksittäisen asian korjaamiseen, ne ovat nimensä mukaan järjestelmiä jotka luovat organisaatioon se tavan millä sitä johdetaan.

Tietysti on olemassa organisaatioita jossa asiat eivät ole näin, mutta he tekevätkin asiat väärin. Heille esimerkiksi sertifioitu laatu- tai turvallisuusjohtamisenjärjestelmä on vain lappu seinällä, jota voidaan esitellä asiakkaille, ei osa yrityskulttuuria.

Kun on auttanut yrityksiä kehittämään turvallisuusjohtamista, sertifioimaan järjestelmiä ja jalkauttamaan uudenlaista kulttuuria (muutosjohtamien), on päässyt olemaan tekemisissä heidän työterveyshuollon, HR:n sekä työsuojelutoimikuntien kanssa. Ei siis ole voinut välttyä keskustelulta työhyvinvoinnista. Tai oikeastaan sen vähyydestä.

Kokemukseni ovat osoittaneet minulle, miten vaivaannuttavaa on turvallisuuden ohella keskustella työhyvinvoinnista, usein ratkaisua haetaan kaatamalla se työterveyshuollon niskaan. Lopputuloksena on usein ergonomialuento, kävelytesti tai ehkä jonkinlainen kausiluonteinen kamppanija jonka palkintona on kumivene.

Tarkoitukseni ei ole vähätellä työterveyshuollon roolia tai heidän työn tärkeyttä, vaan korostaa organisaatioiden mielikuvituksettomuutta.

Työhyvinvointi on tulos yksilön ja organisaation yhteistyöstä

Kuten turvallisuusjohtaminen myös työhyvinvointi liittyy yrityskulttuurissa aivan kaikkeen. Se pitää sisällään työpisteiden valaistuksen ja akustiikan yhtä lailla kuin henkilön ravinnon, johtamisen ja viestinnän työkalut.

Erona on, että työhyvinvointi ei rajoitu vain työpaikalla tapahtuviin asioihin tai asioihin joihin me koemme, että työpaikalla voidaan vaikuttaa. Työhyvinvointi koostuu ihmisen kokonaisvaltaisesta elämän hallinnasta jossa työ ja työpaikalla olevat asiat ovat vain osa kokonaisuutta. Tosin iso osa, koska vietämme siellä kolmanneksen meidän vuorokaudessa olevista tunneista.

Yksilön vastuuta oman elämän hallinasta ei saa unohtaa koska se vaikuttaa yhtä lailla työpaikalla tehtävään työhön. Työhyvinvoinnissa on siis kyse yksilön ja työnantajan yhteisen työn tulosta. Kummankaan panos ei voi olla nolla.

Menestyminen syntyy yhteistyöllä

Mitä tällä on tekemistä sen kanssa miksi turvallisuusjohtamisen sekä liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen voi muka tietää mitään työhyvinvoinnista.

Ensinnäkin kun on itse käynyt läpi vakavan uupumisen ja kärsinyt työperäisistä selkäkivuista, on melko hyvä käsitys siitä mitkä asiat voivat ajaa sellaiseen tilanteeseen, ja toisaalta mitä se tarkoittaa, kun siitä noustaan ylös.

Jokainen meistä on erilainen ihmisenä ja työntekijänä. Työhyvinvointi ei rajoitu vain työpaikalle, siksi on tärkeää, että asian ympärillä on osaajia aina ravintoterapeuteista personal trainereihin ja psykologeihin. Kaikkia tarvitaan jossain vaiheessa, koska samoin kuin yksilön tarpeet ovat erilaiset myös organisaation tarpeet ovat erilaiset.

Minun osaaminen turvallisuusjohtamisen ja liiketoiminnan ammattilaisena keskittyy luomaan organisaatio- ja johtamiskulttuurin, jossa osataan tunnistaa, suunnitella ja toteuttaa tarvittavia muutoksia saavuttaaksemme ympäristön joka osaa hyödyntää erilaisia palveluita erilaisissa tilanteissa.

Organisaatiokulttuurin, joka mahdollistaa ihmisten toteuttaa kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja sitä kautta voida paremmin elämässä sekä työpaikalla.

Tämä tapahtuu sovittamalla ja muuttamalla työpaikan arkisia päivittäisjohtamisen menettelyitä niin, että tehokkaan (Lean) toiminnan, laadun ja turvallisuuden kehittämisen lisäksi näissä samoissa hetkissä huomioidaan myös työhyvinvointi, eikä sitä käsitellä erillisenä kokonaisuutena tai työsuojelutoimikunnan tai HR:n toimesta.

Toisin sanoen luomaan työpaikalle työkulttuuri joka mahdollistaa ihmisen menestymisen ihmisenä ja samalla kokemaan merkityksellisyyttä työstä jota hän tekee.

Siksi liiketoiminnan kehittämisen ja turvallisuusjohtamisen ammattilainen voi olla työhyvinvoinnin ammattilainen, koska jonkun pitää hahmottaa kokonaisuus ja ohjata muutosta organisaatiokulttuurissa.