Työhyvinvointi reinstalled

Tallatessani kentällä, olen havainnut, että monesti työyhteisöissä asiakkaita palvellaan hinnalla millä hyvänsä, mutta kenen kustannuksella? Onko elektroniikkakomponentti tai asuntokauppa tärkeämpi kuin ihminen, joka tämän osan valmistaa tai kaupan tekee?

Ihmiset eivät tee töitä osakkeelle, pörssikursseille tai tuotteelle. Teemme töitä ihmisinä toisille ihmisille;  esimiehelle, meille itselle, osakkeenomistajalle, asiakkaalle tai tuotteen loppukäyttäjälle. Ketjun toisessa päässä on aina toinen ihminen.

Toisin sanoen, yritysten tavoitteena on tuottaa lisäarvoa toisille ihmisille – Onnistutaanko tässä, jos sitä tavoitellaan omien työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella?

Nykyään osaamme markkinoida yrityksen ympäristötietoisuutta tai turvallisuutta arvona, jolla yritys täyttää vastuunsa yhteiskunnassa. Mikä on yritysten yhteiskunnallinen vastuu, kun puhumme työhyvinvoinnista? Sallimmeko yritysten luistavan yhteiskunnallisesta vastuusta henkilöstön hyvinvoinnin kohdalla?

Työhyvinvointi on epäkypsä kokonaisuus, joka on ymmärretty pitkään hieman väärin. Perinteiset kulttuurisetelit tai fysioterapeutin ergonomiakäynnit ovat vain palasia tämän kokonaisuuden hallinnassa, työkaluja erilaisten oireiden käsittelemiseksi. Valitettavasti tämä on yleinen tapa lähestyä työhyvinvointia Suomessa.

Työpaikalla työhyvinvoinnin johtamisen pitäisi ohjata ja mahdollistaa ihmiselle hänen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäminen elämän eri vaiheissa. Aki Hintsan ja Hintsa Performancen mukaan menestyminen elämässä on sivutuote, joka syntyy,  kun henkilö oppii kokonaisvaltaisesti hallitsemaan elämän eri osa-alueita. Osa-alueita kuten, henkinen energia, lepo, ravinto, yleinen terveys ja fyysinen aktiivisuus. Omakohtaiseen kokemukseen pohjautuen allekirjoitan tämän täysin. Mikäli yksi elämän osa-alueista sukeltaa, voi se vetää mukanaan myös muut.

Tästä syystä työhyvinvointikampanjat eivät toimi. Alkuinnostuksen jälkeen ne eivät luo muutosta tai synnytä uutta tapaa ihmisen elämään eikä varsinkaan organisaatioon. Kampanjat eivät kosketa tai tarjoa kuin osalle henkilöstöstä ratkaisua parantaakseen heidän kokonaisvaltaista elämänlaatua.  Olemme kaikki erilaisia ihmisiä ja elämme erilaisissa elämänvaiheissa ja tämä tulisi huomioida työhyvinvoinnissa.

Työhyvinvoinnin johtamisen tulee luoda edellytykset sille, että jokainen ihminen pystyy tunnistamaan, mihin elämän osa-alueeseen heidän tulee juuri nyt panostaa. Yrityksen työkulttuuri, se miten töitä tehdään ja millaisia etuuksia yritys tarjoaa, tulisi järjestää niin, että ihminen voi työstä huolimatta panostaa tunnistettuihin elämän osa-alueisiin.

Would you agree?